โครงการสัมมนาครั้งนี้ 3 In 1

การสัมมนาเพื่อวางแผน ปรับปรุงการทำงาน หรืออื่นใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จในอาชีพและองค์กร ล้วนต้องการประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย มีการพัฒนาไปตามแผน ในแต่ละปีทุกองค์กรจึงต้องกำหนดการจัดประชุมสัมนาทั้งในและนอกสถานที่ให้กับพนักงานและผู้บริหาร เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ต้องการ ทั้งนี้ผู้จัดการประชุมย่อมต้องการให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมนาได้รับความพึงพอใจในหัวข้อการประชุม สถานที่ อาหาร และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ศูนย์สุขภาพมิชชั่นขอนำเสนอรูปแบบการประชุมสัมมนาครบวงจรให้ท่านพิจารณา ด้วยแนวคิดที่ว่าจัดสัมมนาครั้งนี้ ทรีอินวัน (3 In 1) โดยรวมเอาความต้องการของผู้จัดการสัมมนาและความคาดหวังของผู้เข้าร่วมประชุมเข้ามาไว้ด้วยกัน เป็นการประชุมสัมมนาที่มีคุณค่า เกิดประโยชน์ในทุกมิติคือ

  1. การได้ประชุมในประเด็นที่หน่วยงานกำหนดอย่างมีความสุข
  2. ได้รับสันทนาการในขณะประชุมที่จะสร้างบรรยากาศให้เกิดความพึงพอใจและพร้อมที่จะเรียนรู้
  3. การได้มีโอกาสสร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารล้างพิษและการนวดผ่อนคลาย เป็นผลพลอยได้ที่คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง

ท่านสามารถออกแบบการประชุมได้อย่างที่ท่านต้องการ โดยประสานกิจกรรมที่ศูนย์สุขภาพมิชชั่นนำเสนอในเวลาที่เหมาะสม เราเชื่อและมั่นใจว่าการสัมมนาครั้งต่อไปของท่านจะประสบความสำเร็จ นำความพึงพอใจมายังทุกท่านและองค์กร

คุณประโยชน์และกิจกรรมที่นำเสนอ

  1. สถานที่ศุนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่นที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
  2. อาหารสุขภาพรสชาติดี ช่วยล้างพิษและปรับสมดุลร่างกายทุกมื้อ ทุกวัน
  3. กิจกรรมสันทนาการเพื่อสุขภาพและความบันเทิง
  4. บริการอบและนวดตัว
  5. บริการสระว่ายน้ำ และจาคูซี่ตลอดการสัมมนา
g7website