โปรแกรมป้องกันและบำบัดออฟฟิศซินโดรม 3 วัน 2 คืน

10.30–12.00 น.

เดินทางถึงศูนย์สุขภาพมิชชั่น
ปฐมนิเทศ / ยืดเส้นยืดสายคลายกล้ามเนื้อ

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00–16.00 น.

ผ่อนพักตระหนักรู้ / ใจอัศจรรย์
ความเครียดกับออฟฟิศซินโดรม

16.00–17.00 น. แอโรบิคในน้ำ
18.00–19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00–21.00 น. ดนตรีบำบัด
06.30–07.00 น. ออกกำลังกายยามเช้า
07.00–08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00–12.00 น.

ความสมดุลการใช้ชีวิตและการทำงาน 8 ประการ
เริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิต (workshop)

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00–16.00 น.

ฐานบำบัดออฟฟิศซินโดรม
บิดขี้เกียจอย่างมีสติ
อบซาวน่า / นวดคลายเครียด

16.00–17.00 น. แอโรบิค 4 ภาค / แอโรบิคในน้ำ
18.00–19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00–21.00 น. สายธารชีวิต
06.30–07.30 น. ออกกำลังกายยามเช้า
07.30–08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00–12.00 น. ธรรมชาติบำบัดออฟฟิศซินโดรม
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.00 น. เดินทางกลับ
g7website