โปรแกรมการป้องกันและบำบัดออฟฟิศซินโดรม

ท่านคงเป็นหนึ่งในสำนักงานที่คร่ำเคร่งกับการทำภาระกิจประจำวันให้ลุล่วง และเป็นหนึ่งในจำนวนคนที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมานเนื่องจากอาการออฟฟิศซินโดรม

ออฟฟิศซินโดรมคือสภาพหรืออาการที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคนทำงานก่อให้เกิดความเจ็บปวด ไม่สุขสบาย ทุกข์ทนรมาน และนำไปสู่ภาวะเรื้อรังซึ่งรบกวนชีวิตประจำวัน ประสิทธิภาพการทำงาน เกิดอาการเครียด อารมณ์ไม่ปกติ และสภาวะทางจิตใจ

โปรแกรมป้องกันและบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม (เฉพาะที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น) ได้ถูกกำหนดขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาอาการเรื้อรังที่เกิดจากการทำงานหนัก โดยศูนย์สุขภาพมิชชั่นตระหนักถึงความจำเป็นที่คนทำงานควรจะได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพขณะทำงาน  เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข อันมีผลต่อทั้งคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 

โปรแกรมประกอบด้วย

  1. การฝึกเทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การกดจุดบำบัด การยืดและกระชับกล้ามเนื้อ
  2. เรียนรู้และฝึกการใช้ร่างกาย ท่วงท่าในการทำงานที่ถูกต้อง รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องเพื่อป้องกันออฟฟิศซินโดรม
  3. เรียนรู้การใช้ชีวิตและการทำงานอย่างสมดุลย์
  4. การบำบัดออฟฟิศซินโดรม ด้วยธรรมชาติบำบัด
  5. โภชนการและสันทนาการเพื่อสุขภาพ

ผู้ที่ควรเข้าร่วมโปรแกรม

  1. ผู้ที่กำลังประสบกับความทุกข์ทรมานจากอาการออฟฟิศซินโดรม เช่นปวดหลัง คอ ไหล่ อาการปวดศีรษะ
  2. ผู้ที่ประสบความเครียดทางร่างกายและจิตใจจากภาระงานหนัก ทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเครียด
  3. คนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพื่อป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรม และสร้างเสริมสุขภาพ
g7website