โปรแกรมเตรียมตัวเกษียณ 3 คืน 4 วัน

10.00 น.

คณะเดินทางถึงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ต้อนรับด้วยอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

10.30 น. บรรยาย สุขภาพองค์รวมรากฐานของความสุข
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.

ภาคปฏิบัติธรรมชาติบำบัด
• พบแพทย์ / ทดสอบสมรรถภาพ
• อบไอน้ำ / นวดเพื่อสุขภาพ
• ฝึกลมปราณ

16.00 น. ชมสาธิตการปรุงอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
17.00 น. กิจกรรม (แอโรบิค / โปโลน้ำ / สระจาคูซี่) เดินยามเย็น / เล่นเปตอง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
06.00 น. รับอรุณอุ่นร่างกาย (เดินยามเช้า)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. กิจกรรม “เริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตแจ่มใส”
09.00 น. บรรยาย “กินอยู่แบบสายกลาง”
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.

ภาคปฏิบัติธรรมชาติบำบัด
• พบแพทย์ / ทดสอบสมรรถภาพ
• อบไอน้ำ / นวดเพื่อสุขภาพ
• ฝึกลมปราณ

16.00 น. สาธิตการปรุงอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
16.30 น. กิจกรรมในน้ำ (แอโรบิคในน้ำ / โปโลน้ำ / สระจาคูซี่) เดินยามเย็น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. บรรยายพร้อมสาธิต “ป้องกันและชะลอโรคปวดข้อ”
20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
06.00 น. รับอรุณ อุ่นร่างกาย (เดินยามเช้า)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. กิจกรรม “เริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตแจ่มใส”
09.00 น. บรรยาย “กฏหมายน่ารู้”
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. กินอยู่เพื่อปรับธาตุ
15.30 น. 5 นาทีกดจุดหยุดปวด
16.30 น. แอโรบิคในน้ำ / เดินยามเย็น / เล่นเปตอง / เทนนิส
18.30 น. สานฝันวันอำลา
20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
06.00 น. รับอรุณ อุ่นร่างกาย (สวยหล่ออย่างกระชับ)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. กิจกรรม “เริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตแจ่มใส”
09.00 น. บรรยาย “วัยเกษียณช่วงเวลาแห่งความสุข"
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. แนะนำชมรมผู้เกษียณ
15.00 น. เดินทางกลับ
g7website