โปรแกรมเติมสุขให้ชีวิต พิชิตโรค พิชิตงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำหลักการทางธรรมชาติบำบัดมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลที่สนใจในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ทุกเพศ ทุกวัย

ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน

ขอบเขตเนื้อหาและกิจกรรม

  • ธรรมชาติสรีรวิทยาของมนุษย์
  • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของบุคคล
  • การประยุกต์ทฤษฎีการดูแลสูขภาพ
  • การผ่อนคลายเพื่อสุขภาพจิตที่ดี และธรรมชาติบำบัดเพื่อการผ่อนคลาย (สปา การนวดเพื่อผ่อนคลาย อโรมาเธอราพี และดนตรีบำบัด)
  • อาหารเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ
  • สมุนไพรกับผิวพรรณ
  • กายภาพบำบัดและธาราบำบัด โยคะลีลาเพื่อความงาม (เน้นกระชับสัดส่วนและลดน้ำหนัก)
g7website