โปรแกรมสุขภาพดีวิถีใหม่ 3 วัน 2 คืน

09.00 น.

เดินทางถึงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น
อ.มวกเหล็ก / ปฐมนิเทศ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
สุขภาพองค์รวมรากฐานของความสุข

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.

• อบไอน้ำ / นวด / VCD เพื่อสุขภาพ
• ฝึกลมปราณ
• 10 ท่ากระชับพุง VCD เพื่อสุขภาพ

16.30 น. แอโรบิคในน้ำ / เดินยามเย็น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ผ่อนคลายในวันสบาย
20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
06.00 น. รับอรุณอุ่นร่างกาย  (เดินยามเช้า)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. เริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตแจ่มใส
09.00 น. สมุนไพรใกล้ตัว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. สาธิตการปรุงอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
13.30 น.

• อบไอน้ำ / นวด / VCD เพื่อสุขภาพ
• ฝึกลมปราณ
• 10 ท่ากระชับพุง VCD เพื่อสุขภาพ

16.30 น. แอโรบิคในน้ำ / เดินยามเย็น
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. บรรยาย  ธรรมชาติบำบัด
20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
06.00 น. รับอรุณอุ่นร่างกาย  (สวยหล่ออย่างกระชับ)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. เริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตแจ่มใส
09.00 น. สายกลางเพื่อชีวิตและสุขภาพ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
g7website