โปรแกรมสุขภาพดีวิถีใหม่

โปรแกรมสุขภาพดีวิถีใหม่ เป็น โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีประสิทธิภาพกำหนดขึ้นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ บนพื้นฐานความต้องการของชีวิตที่เรียบง่าย และสมดุล หลักการธรรมชาติบำบัด ที่ดึงมาให้เราใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะใช้เพื่อป้องกันโรค รักษา หรือฟื้นฟูสุขภาพด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ คือ

  • โภชนาการเลิศรส
  • สมุนไพรปลอดสารพิษ
  • การออกกำลังกาย
  • การอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
  • รู้สึกผ่อนคลาย
  • กิจกรรมสันทนาการและการท่องเที่ยว

เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปที่ต้องการการฟื้นฟูและร่างกายและจิตใจ / ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักฟื้น / ผู้สูงอายุ

g7website