โปรแกรมลดน้ำหนัก 3 วัน 2 คืน

10.00 น. เดินทางถึงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อ.มวกเหล็ก / ต้อนรับด้วยน้ำสมุนไพร
10.30 น. ชั่งน้ำหนัก, วัดความดันโลหิต, วัดชีพจร, วัดดัชนีมวลกาย, วัดรอบเอว, ประเมินอายุสุขภาพ อธิบายผล มอบเครื่องวัดอัตราการเดินและคู่มือลดน้ำหนัก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เดิน 20 นาที
13.00 น. ปฐมนิเทศ / เคล็ดลับ  8 ประการสุขภาพองค์รวม
15.00 น. กิจกรรมแยกฐานเพื่อสุขภาพ
  • ยางยืดมหัศจรรย์ สร้างกล้ามเนื้อด้วยแรงต้าน
  • 10 ท่า กระชับพุง
  • อบไอน้ำ / นวดเพื่อสุขภาพ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ เดิน 20 นาที
19.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ (แนะนำตัว) ตั้งใจจริงจะทำได้
ชั่งน้ำหนัก
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
06.00 น. ออกกำลังกายยามเช้า (อาบอรุณ อุ่นร่างกาย) หมื่นก้าวพิชิตพุง
ชั่งน้ำหนัก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ / ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
08.30 น. กิจกรรมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตแจ่มใส
09.00 น. “ใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลโรคอ้วน”
10.30 น. ยาดีมีในอาหาร (โภชนาการห่างไกลโรคอ้วน )
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เดิน 20 นาที
13.00 น. มณีเวชพื้นฐาน
14.00 น. กิจกรรมแยกฐานเพื่อสุขภาพ
  • ยางยืดมหัศจรรย์ : สร้างกล้ามเนื้อด้วยแรงต้าน
  • 10 ท่า กระชับพุง
  • อบไอน้ำ / นวดเพื่อสุขภาพ
17.00 น. กิจกรรมแอโรบิกในน้ำ/เดินยามเย็น/เปตอง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น เดิน 20 นาที
19.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์
ชั่งน้ำหนัก บันทึกพฤติกรรมและอัตราการก้าวเดินลงคู่มือ
20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
06.00 น. ออกกำลังกายยามเช้า (อาบอรุณ อุ่นร่างกาย) เน้นการเผาผลาญ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ / ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
08.30 น. กิจกรรมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตแจ่มใส
09.00 น. อาหารแลกเปลี่ยนเทคนิคการกินลดน้ำหนัก
11.00 น. ชั่งน้ำหนัก, วัดความดันโลหิต, วัดดัชนีมวลกาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ
เดินทางกลับ

* ตารางรายการและ เนื้อหาวิชาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าโครงการ

g7website