โปรแกรมควบคุมเบาหวาน

สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานทางศูนย์ฯ มีบริการแนะนำเฉพาะเรื่องของการโภชนาการ ที่ทำให้สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้โดยไม่ส่งผลต่อสุขภาพ รวมถึงวิธีการดูแลตนเองโดยใช้หลักธรรมชาติบำบัด ไม่พึ่งยา ภายใต้การดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพและทีมงานคุณภาพ

g7website