โปรแกรมคลายเครียด

09.00-10.00 น. เดินทางถึงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
10.00-11.00 น. ปฐมนิเทศ
11.00-12.00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. สุขภาพและปัญหาสุขภาพในปัจจุบัน (เน้นสิ่งแวดล้อม มลพิษ
ที่มีผลต่อสุขภาพและพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแก่ก่อนวัย)
14.00-15.00 น. ธรรมชาติสรีรวิทยาของมนุษย์ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ภาวะสุขภาพของบุคคล
16.00-18.00 น.

ทดสอบภาวะสุขภาพจิต และความเครียดกันหน่อยซิ
กลยุทธ์ในการคลายเครียดเพื่อความอ่อนเยาว์

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
06.00-07.00 น. อากาศสดใส ออกกำลังกายตอนเช้า
07.00-08.00 น. เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการเริ่มต้นวันใหม่
08.00-09.00 น. อาหารเช้าเพื่อสุขภาพ
09.00-10.00  น.

การผ่อนคลายสุขภาพจิตและธรรมชาติบำบัดเพื่อการผ่อนคลาย
(เน้นในเรื่องธรรมชาติมีส่วนช่วยอย่างไรในการผ่อนคลาย)

10.00-11.00 น. การดูแลสุขภาพโดยใช้ หลักธรรมชาติบำบัด 8 ประการ
11.00-12.00 น. อาหารกับสุขภาพ (อาหารต้านอนุมูลอิสระและอาหารสำหรับควบคุมน้ำหนัก)
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. บรรยายและสาธิตการใช้ธาราบำบัด
15.00-18.00 น. โยคะลีลาเพื่อความงาม (บรรยายและฝึกปฏิบัติ) หรือการเล่นโปโลน้ำ
18.00-19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ
19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
06.00-07.00 น. อากาศสดใส ออกกำลังกายตอนเช้า
07.00-08.00 น. ยืดเส้นยืดสายกลางแจ้ง และการฝึกลมปราณ
08.00-09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00-10.00 น. กลยุทธ์การดูแลสุขภาพเพื่อความอ่อนเยาว์ และสมุนไพร
10.00-12.00 น. อโรมาเธอราพีเพื่อการผ่อนคลาย
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. สาธิตและฝึกปฏิบัติการทำอาหารเพื่อสุขภาพ (เน้นอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระ
และเสริมความงาม)
14.30 น. เดินทางกลับ
g7website