ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น สระบุรี

เลขที่ 195/5 หมู่3 ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทรศัพท์ : 0-2282-1100 ต่อ 573 ,08-6759-1512 แฟกซ์ : 0-2628-3840
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น สำนักงานกรุงเทพฯ

โรงพยาบาลมิชชั่น 430 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-2821100 ต่อ 596  โทรสาร : 02-6283840
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

g7website