ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น สระบุรี

เลขที่ 195/5 หมู่3 ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทรศัพท์ : 0-2282-1100 ต่อ 573 ,08-6759-1512 แฟกซ์ : 0-2628-3840
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น สำนักงานกรุงเทพฯ

โรงพยาบาลมิชชั่น 430 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-2821100 ต่อ 596  โทรสาร : 02-6283840
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

g7website