ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น

1555-crop_resize

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบนที่ราบเนินเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาและทิวทัศน์สวยงามในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ติดกับมหาวิทยาลัยเอเชียเปซิฟิกระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 150 กิโลเมตร ได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้เป็นอาคารที่ทันสมัย  เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างครบวงจร ภายในศูนย์ฯ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน มีห้องกายภาพบำบัดและธาราบำบัดที่ได้มาตรฐาน มีสระว่ายน้ำ สระจากูซี่ สนามเทนนิส บริเวณเดินออกกำลังกายและพักชมธรรมชาติที่สวยงามเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและเอเชียอาคเนย์ เปิดให้บริการกับประชาชนเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2533 ด้วยเล็งเห็นถึงแนวโน้นทางสุขภาพของประชาชน ในการที่จะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากโรคเรื้อรังอันเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ หรือการดำรงชีวิตที่ไม่ถูกต้อง ด้วยผลงานในด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านมาเกือบ 30 ปี ทำให้ศูนย์ฯ สุขภาพแห่งนี้ได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์สาธารณสุข และประชาชนทั่วไปว่าเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพที่ก่อประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง

g7website